Znana Data Jackass 3
Dodane przez cink dnia Grudzień 22 2009 15:17:26
Tyle póki co wiemy na ten dzie?. Jackass 3 zostanie wydany 16 pa?dziernika roku 2010. Czy jednak to data ostateczna ? Oczywi?cie i? nie. Mo?na bowiem wzorowa? si? poprzednimi datami, które w tym wypadku wypada?y na wakacje. Miejmy wi?c nadziej? i? kolejna cz??? równie? poka?e si? w takim wypadku na wakacje. Co jednak b?dzie ? Zobaczymy :)
Treść rozszerzona
Tyle póki co wiemy na ten dzie?. Jackass 3 zostanie wydany 16 pa?dziernika roku 2010. Czy jednak to data ostateczna ? Oczywi?cie i? nie. Mo?na bowiem wzorowa? si? poprzednimi datami, które w tym wypadku wypada?y na wakacje. Miejmy wi?c nadziej? i? kolejna cz??? równie? poka?e si? w takim wypadku na wakacje. Co jednak b?dzie ? Zobaczymy :)