Jackass 3D 3.5 ? Tak !
Dodane przez cink dnia Styczeń 07 2011 19:07:45
Jaka wiadomo, jeste?my ledwo co po premierze Jackassu 3D. Emocji jednak nie zabraknie nam na ten rok, bowiem jak si? okazuje, równie? do filmu Jackass 3D, nakr?cono za du?o scen, co pozwoli?o zachowa? materia?, który b?dzie pe?nometra?ow? kontynuacj?.

Jak mo?na si? domy?la?, Jackass 3D 3.5 b?dzie zawiera? wiele scen z planu, jednak nie zabraknie równie szalonych, jak i równie ciekawych scen dorównuj?cych Jackassowi 3D.

Jedynym minusem na dzie? dzisiejszy jest brak informacji kiedy pojawi si? film, czy b?dzie to kontynuacja dost?pna w kinach, oraz czy b?dzie to film w technologii 3D - cho? tutaj mog? powiedzie? i? takiego mo?emy si? spodziewa?. Kr?cenie kamerami w technologii 3D jest bardzo kosztowne, tak wi?c taka kontynuacja jest idealnym pomys?em do zwrotów kosztów.