Tytuł: Polski Serwis Jackass ! Jackass, Jackass 3D, Bam Margera, CKY, Dirty Sanchez oraz Polskie Jackassy :: PROMOWANIE EKIPY

Dodane przez cink dnia 04-11-2009 15:52
#1

Na czym polega promowanie w naszym serwisie ?

1. Uzyskanie odpowiedniego dzia?u dotycz?cego waszej grupy
2. Uzyskanie dost?pu do galerii oraz downloadu dla waszej grupy.
3. Promocja zwi?zana z wi?ksz? ilo?ci? odwiezaj?cych.
4. Satysfakcja Smile

-----------------------------------
Niestety jest par? zasad o których warto w tym wypadku równie? pami?ta?.

1. Na filmikach musz? wyst?powa? osoby pe?noletnie !
2. Zabronione jest korzystanie z ?rodków odurzaj?cych na filmikach.
3. Filmiki s? hostowane przez nas dopiero po odpowiednim dogadaniu szczegó?ów - prosz? od razu nie wysy?a? ich na serwer bowiem kierowane b?d? one gdzie indziej.