Jackass: Numer Two
Dodane przez cink dnia Styczeń 07 2011 18:48:29


Jackass Numer Two by? wielk? zagadk?, czekali?my bowiem na ten film z wielkim entuzjazmem, szczególnie dlatego i? dla nas, Polaków, mo?liwa dopiero by?a projekcja na zasadzie DVD, które zawsze s? wydawane po pewnym czasie istnienia filmu, kto jednak by? mocno zniecierpliwiony, móg? ?mia?o kupi? bilet do Stanów i tam ogl?da? spokojnie *(lub te? nie) kolejny pomys? na doprowadzanie si? autorów nawzajem do sza?u. Co zaoferowa? Jackass Numer Two ? Zaraz si? o tym przekonamy !
Jackass Number Two co najwa?niejsze nie by? ju? robiony wy??cznie z kieszeni MTV, cho? my?l? ?e i wy??czna kiesze? MTV nie pogorszy?aby nam samego filmu. Po odpowiednim boomie na tematyk? Jackassów, wszyscy stwierdzili i? kolejny film b?dzie klasykiem. Po 4 latach ?mia?o mo?na powiedzie? i? faktycznie tak jest, film bowiem bardzo dobrze poradzi? sobie z rzesz? fanów która by?a g?odna krwii Bama czy te? Johnego. Szczerze przyznam ?e jedynym momentem dla mnie strasznym by?a obsada, balem si? bowiem i? niektórzy z Jackassów mog? stwierdzi? i? wydoro?leli z takich zabaw, nie by?oby w tym nic dziwnego, bowiem nie ka?dy lobi bawi? sie przez ca?e ?ycie. Na szcz??cie nikt nie zawiód?, ekipa pojawi?a si? w komplecie. G?ównymi gwiazdami tego filmu z pewno?ci? by?y takie postacie jak: Johnny Knoxville, Bam Margera, Steve-O, Chris Pontius, Wee Man, Ryan Dunn, Preston Lacy, Dave England i Ehren Mcghehey. Pierwsza trójka na dzie? dzisiejszy jest najbardziej znana, bowiem s? to 3 poróznione charaktery, które razem potrafi? najwi?cej namiesza?. Jak wida? pomys?y udzielaj? si?, bowiem ka?dy z tych panów wydaje aktualnie w?asne produkcje !
Jackass Numer Two by? filmem ?wietnym, nowe mo?liwo?ci, wi?kszy bud?et pokaza? jaka si?a drzemie w?a?nie we wszystkich Jackassach. Kolejny raz mogli?my zobaczy? ich popisy w ?rodku wielkich miast, czy te? w miejscach odosobnionych gdzie mo?liwosci Jackassów wcale si? nie ko?czy?y. Tam bowiem gdzie woda, tam Jackassi, tam gdzie ziemia, równie? oni. My?l? ?e w 3 filmie mog? si? pokaza? nawet na niebie, skacz?c na spadochronach i strzelaj?c w siebie z paintballa, nie ma wi?c co mówi? i? pomys? na ich zabaw? mo?e mie? kiedy? faktyczny koniec.

Podsumowuj?c, Jackass Numer Two wcale nie rozczarowa?, dzi?ki temu spokojnie mo?emy spa? oczekujac na 3 cz??? szalonych przygód naszych kumpli z USA. Bomba która trafi?a do nas bowiem w cz??ci drugiej, jak najbardziej zosta?a przyj?ta na wielki plus. Trudno si? jednak temu dziwi?, po??czenie tylu wariatów w jednym miejscu i czasie musi zrobi? swoje. Taka przeja?d?ka do paru nadpobudliwych Jackassów z USA jest jak najbardziej dla nas wszystkich wskazana... Tylko mo?e nie ogl?dajmy tego z naszymi kobietami, mog? potem od nas odej?? ;)