Gry w której wyst?puj? Jackass
Dodane przez dnia Maj 11 2010 14:06:11
Jackass The Game
Sidhe Interactive ( producent )
Red Mile Entertainment ( wydawca )
gry akcji
27 wrze?nia 2007 ( ?wiatowa data premiery )
obecnie brak planów wydania ( data wydania w Polsce )
23 listopada 2007 ( Europejska data premiery )
27 wrze?nia 2007 ( data premiery w USA )
PSP zobacz na: PS2NDStryb gry: single / multiplayer no?nik: 1 UMD
tryb multiplayer: Wi-Fi liczba graczy: 1-4
wymagania wiekowe: 18+
strona oficjalna gry
wersja j?zykowa:
angielska

gracze 8,2

twoja ocena0 - buhaha1 - ?mie?2 - pora?ka3 - s?aba4 - niezbyt5 - ?rednia6 - niez?a7 - dobra8 - wspania?a9 - super hit10 gra ?yciapegi.info

wiadomo?ciporadniki
poradniki do gierporadniki w PDF
videozapowiedzirecenzjekody i trainerydownload
pliki do pobraniawersje DEMO gierpatche (?atki do gier)
galeriedaty premierranking gier

wykorzystuje: karta pami?ci 32 MB
Jackass: The Game jest wirtualn? wersj? popularnego ameryka?skiego programu rozrywkowego, nadawanego przez telewizj? MTV. Pierwowzór omawianej gry to produkt do?? kontrowersyjny, gdy? traktuje g?ównie o efektownych i cokolwiek g?upawych popisach kaskaderskich, gro??cych nierzadko trwa?ym kalectwem lub nawet ?mierci?.
Jackass: The Game jest wirtualn? wersj? popularnego ameryka?skiego programu rozrywkowego, nadawanego przez telewizj? MTV. Pierwowzór omawianej gry to produkt do?? kontrowersyjny, gdy? traktuje g?ównie o efektownych i cokolwiek g?upawych popisach kaskaderskich, gro??cych nierzadko trwa?ym kalectwem lub nawet ?mierci?.

Oczywi?cie do wirtualnego ?wiata przeniesiono kluczowych bohaterów, znanych z telewizyjnego ekranu. W akcji widzimy wi?c m.in. Johnny'ego Knoxville'a, Bama Marger? i Dave'a Englanda. Aparycja ka?dego z nich zgodna jest z rzeczywisto?ci?, a z ich ust pada mnóstwo rozbrajaj?co ?miesznych i nierzadko niecenzuralnych s?ów.

Generalnie zabawa w Jackass: The Game podzielona jest na szereg rozmaitych konkurencji w formie mini-gier. Mo?emy wi?c chocia?by przyst?pi? do wy?cigu supermarketowych wózków po zat?oczonych ulicach San Francisco (ewentualnie ?lizgu na lodówkach po narciarskim stoku), poje?dzi? na monocyklu po rusztowaniu na placu budowy i toczy? si? z górki we wn?trzu metalowego kub?a na ?mieci. Wszystko w dopracowanej oprawie graficznej i d?wi?kowej (w sk?ad tej?e wchodzi sporo dynamicznych kawa?ków muzycznych, znakomicie podnosz?cych poziom adrenaliny).
http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=5512

Tony Hawk's Underground 2


Neversoft Entertainment ( producent )
Activision Blizzard ( wydawca )
Licomp Empik Multimedia ( dystrybutor PL )
zr?czno?ciowe / sportowe
04 pa?dziernika 2004 ( ?wiatowa data premiery )
07 stycznia 2005 ( data wydania w Polsce )
PC zobacz na: XBXPS2GCNtryb gry: single / multiplayer no?nik: 3 CD
tryb multiplayer: LAN / Internet liczba graczy: 1-2
wymagania wiekowe: 12+ cena w dniu premiery: 99 z?
strona oficjalna gry pomoc techniczna
wersja j?zykowa:
z polskimi napisami

redakcja 8,7

gracze 8,4

twoja ocena0 - buhaha1 - ?mie?2 - pora?ka3 - s?aba4 - niezbyt5 - ?rednia6 - niez?a7 - dobra8 - wspania?a9 - super hit10 gra ?yciapegi.info

wiadomo?ciporadniki
poradniki do gierporadniki w PDF
videozapowiedzirecenzjekody i trainerydownload
pliki do pobraniawersje DEMO gierpatche (?atki do gier)
galeriedaty premierranking gier

wymagania sprz?towe: Pentium 4 1.6 GHz, 256MB RAM, karta grafiki 32 MB, 2.5 GB HDD
podobne gry

Kolejna cz??? bardzo popularnej serii symulacji jazdy na deskorolce, sygnowanej nazwiskiem s?ynnej gwiazdy tego sportu r11; Tonyr17;ego Hawka. Warto przy okazji zaznaczy?, ?e pierwsza cz??? Tony Hawk Underground, w odró?nieniu od poprzedniczek: Tony Hawk's Pro Skater 4, 3, 2, nie zosta?a wydana na komputerach klasy PC, ku rozgoryczeniu u?ytkowników tych?e maszyn.
Kolejna cz??? bardzo popularnej serii symulacji jazdy na deskorolce, sygnowanej nazwiskiem s?ynnej gwiazdy tego sportu r11; Tonyr17;ego Hawka. Warto przy okazji zaznaczy?, ?e pierwsza cz??? Tony Hawk Underground, w odró?nieniu od poprzedniczek: Tony Hawk's Pro Skater 4, 3, 2, nie zosta?a wydana na komputerach klasy PC, ku rozgoryczeniu u?ytkowników tych?e maszyn.

W trybie gry rStory Moder1; gracz ma okazj? sta? si? cz?onkiem dru?yny Tony Hawk, która zmierzy si? z zespo?em Bama Margera w szeregu turniejów znanych pod nazw? World Destruction Tour. Tym samym producenci ze studia Neversoft wprowadzili do serii unikaln? mo?liwo?? konfrontacji team vs team. Na samym pocz?tku rozgrywki mo?na stworzy? swojego w?asnego bohatera od podstaw i sterowa? nim podczas wykonywania przeró?nych karko?omnych ewolucji, a ponadto, co stanowi kolejn? nowo??, istnieje mo?liwo?? natychmiastowego prze??czenia si? na kontrol? innego skatera. W sumie w THU2 mamy ich a? dwudziestu, w tym samego Bam Margera, Miker17;a Vallely oraz Tonyr17;ego Hawka. Zmagania maj? miejsce w du?ych i znanych miastach po?o?onych na ca?ym ?wiecie, w tym w Hiszpanii, Niemczech czy w Rosji. Prócz trybu rStory Moder1;, autorzy umo?liwili graczom rozgrywk? w trybie rClassic Moder1;, gdzie niczym w Tony Hawk Pro Skater 2 lub 3, mo?emy po prostu wykona? na czas przesz?o 100 misji (m.in.: S-K-A-T-E, Secret Tape, High Score) podzielonych na 15 poziomów.

Autorzy cyklu postarali si? o zwi?kszenie mo?liwo?ci akrobatycznych skaterów, a co za tym idzie uproszczenie kontroli, dzi?ki czemu teraz mo?na wykonywa? jeszcze bardziej widowiskowe wyczyny, jak cho?by skok z drapacza chmur, rzecz jasna z jednoczesnym kr?ceniem m?ynków, itp. Spor? nowo?ci? w kwestii sterowania jest specjalny tryb rFocus Controlr1;, który dzia?a na zasadzie podobnej do tego znanego z gry Max Payne, tj. rBullet-Timer1;. Mo?emy wi?c zwolni? up?yw czasu i wykona? takie ewolucje o jakich nawet nie marzyli?my w poprzednich ods?onach Tonyr17;ego Hawka. Gr? zaopatrzono równie? w szereg narz?dzi umo?liwiaj?cych modyfikowanie jej poszczególnych elementów i tworzenie nowych. Mowa tu miedzy innymi mo?liwo?ci zaprojektowania parku skaterskiego (Create-A-Park), tricku, czy te? w?asnego graffiti i loga rCreate-A-Graphicr1;, które namalujemy na przyk?ad na ?cianie budynku b?d? jako nalepimy jako naklejk? na szyb?.


http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=2798